تصاویر شخصی مهندس جعفر عالی نژاد در کنفرانس ها

 

ارایه طرح کارآفرینی در دانشگاه تهران برای استاد دمبرگر

ارایه ورک شاپ جعفر عالی نژاد در دانشگاه تهران

گروه ورک شاپ کار آفرینی دانشگاه تهران

کار آرفرین برتر دانشگاه تهران

استاد و داور بین المللی

استاد آلمانی

 

تقدیر از ما به عنوان نفر دوم کشور در برنامه نویس بخش اساتید:

jafar Aalinejad

سایت خبری دانشگاه اردبیل مقام دوم کشوری ما در بخش اساتید درج کرد.

[utv uhgd k\hn

مهندس جعفر عالی نژاد برنامه نویس برتر استان قزوین:

برنامه نویس مذهبی استان قزوین

 

برترین های دانشگاه قزوین:

مهندس جعفر عالی نژاد نفر برتر استان قزوین

من و استاد حقیقت... استاد بزرگ سیستم عامل ایران مدیر گروه دانشگاه رباتیک قزوین

استاد بزرگ سیستم عامل حقیقت

 

جلوی در کلاس ما

دانشگاه قزوین

برگزیده اختراعات و ابتکارات تهران در برج میلاد:

مهتدس جعفر عالی نژاد مخترع  نرم افزار

نمایشگاه اختراعات و ابتکارات تهران در برج میلاد:

غرفه شرکت کارا پردازان مبتکر پاررسیان

 

نفر برتر برنامه نویسی مذهبی در دانشگاه قزوین:

لینک سایت تجلیل از دانشجویان برتر دانشگاه قزوین

مهندس جعفر عالی نژاد برنامه نویس برتر ایران

مهندس جعفر عالی نژاد

مهندس جعفر عالی نژاد برنامه نویس برتر دانشگاه قزوین

سایت دانشگاه قزوین:

تجلیل از برگزیده های دانشگاه قزوین

برگزیده های دانشگاه قزوین

 

تصاویری از برگذاری بزرگداشت فردوسی در برج میلاد:

مهندس جعفر عالی نژاد

jafar alinezhad da borj milad

برج میلاد

بازیگران کوچک بنیاد فردوسی

تصاویر اختتامیه 14 کنفرانس بین المللی ترافیک برج میلاد:

jafar alinezhad

تقدیرنامه 14 کنفرانس بین المللی ترافیک و حمل و نقل:

تقدیرنامه کنفرانس ترافیک و حمل و نقل

منظره دیدینی بالای برج میلاد:

جعفر عالی نژاد

دوربین خیلی قوی بالای برج میلاد و چراغ های روش شب تهران

مهندس جعفر عالی نژاد در کنفرانس ترافیک برج میلاد

عکس یادگاری با داوران بین المللی ترافیک تهران:

عکس یادگاری

داوران ما در برج میلاد

مهندس جعفر عالی نژاد

خوشمزه ترین غذای کنفرانسها در برج میلاد:

غذای خوشمزه برج میلاد

عکس یادگاری با گروه آشیانه بعد از اتمام دوره امنیت در کنفرانس فناوری اطلاعات دانشگاه تهران:

استاد دالوند و زمانی

روز شنبه 93/9/1 تجلیل از من برای نرم افزار های فرهنگی و مذهبی در  لانه جاسوسی

عکس پایانی با سردار نقدر فرمانده کل سازمان بسیج کشور

عکس من با سردار نقدی فرمانده سازمان بسیج کشور

نفر اول در بخش سایبری

شرکت در مسابقه مدرسه عش

طراحی نرم افزار مذهبی و فرهنگی ... هتل فرهنگیان قزوین:

جعفر عالی نژاد برنامه نویس فرهنگی