زمان بندی ارایه های درس مدیریت شبکه

نوشته شده توسط:جعفر عالی نژاد | ۰ دیدگاه

جدول 2: زمان بندی ارائه های گروه 2، پنج شنبه ها، ساعت 11 الی 15
تاریخ ارائه         ابزار                   نام
1393/9/27      MRTG             تسبیحی، صفری
1393/9/27      WebNMS         حمزه لو ، صمدی
1393/9/27      Dude               عالی نژاد ، محمدی
1393/9/27      PRTG               بیگدلی ، قاری
1393/10/4      Capsa               گشسبی، فرهمند
1393/10/4     SCOM              سلطانی ، کاکویی
1393/10/4     NMIS               شاه محمدی، سجاد کریمی
1393/10/4      Op                  طاهریان، ملکی 5
1393/10/4      OpenNMS         آذری، قطبی
1393/10/11     ؟                   مرتضوی، بیتا کریمی   
1393/10/11    Cacti              به بهانیها، راغبی
1393/10/11    Nagios           حبیبی، دانشگر
1393/10/11     Zabbix           طیارزاده ، وطن دوست
1393/10/11      ؟                 افشار 

 دانشجویان عزیزی که از جانب من برای آنها ایمیلی نمیاد باید برای ما ایمیلی برند تا ایمیل فعالش را ثبت کنیم: jprograming_2005@yahoo.com

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...